ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้163คน
ผู้ชมเมื่อวาน400คน
ผู้ชมเดือนนี้4660คน
ผู้ชมเดือนก่อน9904คน
ผู้ชมทั้งสิ้น834468คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
               

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2556

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

***  วันจันทร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2557 ป.3  สอบ NT    เวลา  8.00 - 14.00 น.

***  ป. 1- 2,  . 4-6  หยุดอ่านหนังสือ

วันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์  2557

เวลา

นาที

วิชา

ฉบับที่

08.10 - 09.20

70

คณิตศาสตร์

ฉบับที่ 2

09.20 - 10.10

50

วิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 2

พัก 10 นาที

10.20 - 11.10

50

ประวัติศาสตร์

ฉบับที่ 2

11.10 - 12.00

50

ภาษาไทย

ฉบับที่ 2

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00

60

ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 2

14.00 - 14.50

50

ศิลปะ

-

 

***  วันพุธที่  26  กุมภาพันธ์  2557  ระดับชั้นประถม หยุดอ่านหนังสือ

 วันพฤหัสบดีที่  27  กุมภาพันธ์  2557

เวลา

นาที

วิชา

ฉบับที่

08.10 - 09.00

50

ภาษาไทย

ฉบับที่1

09.00 - 10.10

70

คณิตศาสตร์

ฉบับที่ 1

พัก 10 นาที

10.20 - 11.10

50

ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 1

11.10 - 12.00

50

วิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 1

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.50 - 13.40

50

สังคม

ฉบับที่ 1

13.40 - 14.20

40

การงาน

-

14.20 - 15.00

40

สุขศึกษา

-

ปิดภาคเรียน 1 มีนาคม  - 13  พฤษภาคม 2557 

 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557


อ่าน 909 ครั้ง   โพสเมื่อ : 11/02/2014 08:40


สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com