ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์47คน
ผู้ชมวันนี้195คน
ผู้ชมเมื่อวาน400คน
ผู้ชมเดือนนี้4692คน
ผู้ชมเดือนก่อน9904คน
ผู้ชมทั้งสิ้น834500คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  ข่าวประชาสัมพันธ์
วันวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 (อ่าน 528)
นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 668)
กำหนดการ บำเพ็ญกุศล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศุภวรรณ (อ่าน 834)
บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ ท้าให้อ่าน (อ่าน 790)
ชนะเลิศ สวดมนต์หมู่ อนุบาลและประถม (อ่าน 708)
ขอแสดงความยินดี Taamkru Online IQ+Math Challenge ASIA (อ่าน 929)
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับเขต (อ่าน 881)
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัล (อ่าน 855)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 909)
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ (อ่าน 868)
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัล (อ่าน 853)
โรงเรียนศุวรรณ Clean and Green (อ่าน 788)
กิจกรรม "รักลูกดั่งดวงใจ มอบสายใยให้หนึ่งวัน" (อ่าน 753)
จดหมายข่าว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556 (อ่าน 735)
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ปพิชญา มาลากุล (อ่าน 887)
ทัศนศึกษา ประถม 1-2 (อ่าน 808)
ทัศนศึกษา ประถม 3-6 (อ่าน 812)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบประโยค ธรรมศึกษา ปี 2555 (อ่าน 936)
มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ระบาดรุ่นแรง (อ่าน 741)
จดหมายข่าว เดือน มิถุนายน 2556 (อ่าน 798)
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (อ่าน 785)
นักเรียน ป.6 ศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1270)
รองชนะเลิศอันดับ 2 Asimo ครั้งที่ 8 (อ่าน 829)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ศึกษาต่อ ม.1 โครงการความเป็นเลิศต่างๆ (อ่าน 1025)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ศึกษาต่อ ม.1 โครงการความเป็นเลิศต่างๆ (อ่าน 955)
กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน (อ่าน 1103)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ (อ่าน 1192)
บัตรเข้างานประจำปี 2555 (อ่าน 1160)
Fan page facebook โรงเรียนศุภวรรณ (อ่าน 1297)
บุหรี่ออกไป (อ่าน 1175)
พิธีไหว้ครู (อ่าน 1162)
ปรับปรุงห้องเรียน Internet (อ่าน 1842)
จดหมายข่าวโรงเรียนศุภวรรณ ฉบับเดือน พ.ย.-ธ.ค. 53 (อ่าน 2242)
ต้นกล้าศุภวรรณ (อ่าน 2080)
ความภาคภูมิใจ (อ่าน 1967)
จดหมายข่าวโรงเรียนศุภวรรณ ฉบับเดือน ส.ค. - ก.ย. (อ่าน 1643)
จดหมายข่าวโรงเรียนศุภวรรณ ฉบับเดือน มิ.ย. - ก.ค. (อ่าน 1634)
การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (อ่าน 1577)
แข่งขันวิชาการ รร.วัดประดู่ในทรงธรรม (อ่าน 1477)
แข่งขันทักษะ กลุ่มสาระสังคมฯ (อ่าน 1639)
เหรียญทองแดง การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (อ่าน 1408)
ต้นไม้คือชีวิต (อ่าน 1335)
ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 (อ่าน 1299)
ชมเชย โอวัลติน Gift for Mom ปีที่ 6 (อ่าน 1733)
DVD สร้างลูกรัก... ให้ถึงฝัน โดยแทนคุณ(อี้) (อ่าน 1300)
มอบ เงินช่วยเหลือจากความเสียหายอุทกภัย (อ่าน 1386)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com