ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้178คน
ผู้ชมเมื่อวาน270คน
ผู้ชมเดือนนี้9738คน
ผู้ชมเดือนก่อน18408คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1103403คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ

       สโมสรสระว่ายน้ำโรงเรียนศุภวรรณ ก่อตั้งหลังจากก่อสร้างอาคารกิจการ-เจือจันทน์  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2536  ช่วงแรก ๆ มีนักกีฬาประมาณ 4-5 คน ได้ฝึกซ้อม และส่งแข่งขันตามรายการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จบ้าง  ในปัจจุบันมีนักกีฬาฝึกซ้อมประมาณ 30 คน เป็นนักกีฬาของโรงเรียนศุภวรรณ ศิษย์เก่า และต่างโรงเรียน

      ผลงานของสโมสรสระว่ายน้ำโรงเรียนศุภวรรณ มีมากมายกว่า 200 รางวัล และส่งเข้าแข่งขันตามรายการต่าง ๆ ตลอดปีสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com