ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้232คน
ผู้ชมเมื่อวาน270คน
ผู้ชมเดือนนี้9792คน
ผู้ชมเดือนก่อน18408คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1103457คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ผู้ก่อตั้ง

นายกิจการและ นางเจือจันทร์ ศรีเรืองสกุล

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 นายกิจการและนางเจือจันทร์ ศรีเรืองสกุล ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้นจำนวนหนึ่งหลังเพื่อใช้ เป็นอาคารเรียน โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2515 ก่อสร้างเสร็จสามารถเปิดสอนได้ในปีการศึกษา 2516 และได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนศุภวรรณ เพื่อเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1 – ชั้น ประถมปีที่ 7 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2516


               ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้สร้างกลุ่มอนุบาลเป็นอาคาร 3 หลัง ประกอบด้วยอาหารเรียน 2 ชั้น  อาคารนอนและโรงอาหาร อนุบาล ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นหอประชุมศรีเรืองสกุล จุดเด่นของกลุ่มอาหารอนุบาล คือสร้างจากผลงานวิจัยเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กอนุบาล ที่ต้องการเรียนรู้

                ส่วนอาคารเรียนและอาคารหอประชุม แม้จะเป็นตึก แต่เพื่อให้เด็กได้มีความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ จึงได้พยายามให้ไม้เป็นส่วนประกอบให้มากที่สุด โดยเฉพาะผนังด้านหน้า ด้านหลัง ทุกห้องทำเป็นบานประตูไม้ที่ประยุกต์จากบานเฟี๊ยมของเรือนไทยโบราณ ตามแนวคิดของนายกิจการ  ศรีเรืองสกุล สามารถเปิด-ปิด พร้อมกันได้หลายบาน รับทั้งแสงสว่างธรรมชาติและอากาศได้ดี ผู้ปกครองสามารถสังเกตพฤติกรรมเด็ก ๆ ได้ตลอดเวลา แม้จะเป็นอาคารอายุเกิน 30 ปีแล้ว แต่ยังคงความงามแบบไทยที่เป็นอมตะและประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์แบบตราบจน ปัจจุบัน อาคารส่วนหนึ่งได้นำเอาลักษณะเรือนไทยใต้ถุนสูงมาใช้ เพื่อให้มีพื้นที่ใต้ถุนเป็นสนามเด็กเล่นระดับอนุบาล มีส่วนที่ใช้ฝึกประสาทสัมผัส บ่อทราย ทางลาดฝึกการทรงตัวของเด็กเล็ก สะพานจำลองสำหรับการขึ้นลงเรือ

                 อาคารกิจการ-เจือจันทร์ ศรีเรืองสกุล เป็นอาคารที่มีสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก และเด็กโตไว้บนชั้นสาม ชั้นสองเป็นห้องพระพุทธศาสนา  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องศิลปะ  ชั้นล่างมีห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่สร้างอย่างประณีต มีหนังสือเกินกว่า 8,000  เล่ม ให้บริการยืม-ค้นด้วยระบบบาร์โค๊ด ค้นหารายชื่อหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เสริมด้วย ระบบการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต  และส่วนหนึ่งเป็น พิพิธภัณฑ์จัดตามคำแนะนำของนายเจนภพ จบกระบวนวรรณ  ผู้ปกครอง นักเรียน

                นอกจากนี้โรงเรียนยังมีห้องอินเตอร์เน็ตขนาด ใหญ่สำหรับการค้นคว้าเฉพาะอีกหนึ่งห้อง มีห้องเรียนนาฏศิลป์ ดนตรีสากล ดนตรีไทย และห้องกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ จากสถาบัน Mad Science โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Inquiry Learning                ใน ปี พ.ศ.2535 โรงเรียนได้ก่อตั้งศูนย์ศิลปะเด็กศุภวรรณ และสระว่ายน้ำศุภวรรณขึ้น เพื่อบริการแก่เด็กนักเรียนของเราและเปิดบริการชุมชนในวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งทั้งศูนย์ศิลปะเด็กศุภวรรณนี้ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับบุคคลทั่ว ไปด้วย และสโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณได้สร้างนักกีฬาว่ายน้ำออกไปทำชื่อเสียงในสระต่าง ๆ มากมาย
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com